عشق ممنوعه : بدون عنوان

ساخت وبلاگ

چکیده : قسمت نشد ببینمت ،خدانگهداری کنمفرصت نشد بمونم و از تو نگهداری کنمگفتم اگه ببینمت دل کندنم سخته براتا... با عنوان : بخوانید :

قسمت نشد ببینمت ،خدانگهداری کنمفرصت نشد بمونم و از تو نگهداری کنمگفتم اگه ببینمت دل کندنم سخته براتاگه یه وقت بگی نرورفتن پر از درده برامگفتم صداتو نشنومندیده از پیشت برمپشت سرم زاری نکنچی کار کنم مسافرم...من میرم ولی باز ،تو بدون همیشهیاد تو از خاطر من، فراموش نمیشهگل من خوب می دونی،بی تو تک و تنهام عزیزماگه تو نباشی می میرم....من میرم ولی باز ،تو بدون همیشهیاد تو از خاطر من، فراموش نمیشهگل من خوب می دونی،بی تو تک و تنهام عزیزماگه تو نباشی می میرم....

نامه رو تا تهش بخونگریه نکن طاقت بیارنامه رو خط خطی نکندو جمله رو هم دووم بیارباور نکن یه بی وفانامه میذار و میرهنه ،قسمت زندگی اینهبه کی بگم مسافرم...سهم من از تو دوریتو لحظه های بی کسیمقشنگی قسمت ماستکه ما به هم نمی رسیم.......من میرم ولی باز ،تو بدون همیشهیاد تو از خاطر من، فراموش نمیشهگل من خوب می دونی،بی تو تک و تنهام عزیزماگه تو نباشی می میرم....من میرم ولی باز ،تو بدون همیشهیاد تو از خاطر من، فراموش نمیشهگل من خوب می دونی،بی تو تک و تنهام عزیزماگه تو نباشی می میرم....

همیشه زنده می مونن با یاد تو ترانه هاممنو ببخش اگه بازم ، اشکام چکید رو نامه هامدیگه تموم شد فرصتم ، خاطره هام پیشت باشهتموم خاطرات خوش ، خدانگهدارت باشه........

...
نویسنده : blue boy بازدید : 151 تاريخ : پنجشنبه 25 اسفند 1390 ساعت: 1:42